Gerðaskóli Garði

Stofnaður 1872

Sími: 425-3050

Mat á skólastarfi

Mat á skólastarfi

Sjálfsmat

Samkvæmt lögum um grunnskóla nr. 91/2008 ber hverjum skóla að meta starfið með kerfisbundnum hætti. Megintilgangur matsins er að veita upplýsingar um skólastarfið, árangur þess og þróun. Gerðaskóli metur á kerfisbundinn hátt árangur og gæði skólastarfsins með virkri þátttöku starfsmanna, nemenda og foreldra. Skólinn birtir niðurstöður matsins í skýrslu eftir hvert skólaár.

Sjálfsmatsskýrsla

Í skýrslu um sjálfsmat Gerðaskóla er greint frá innra mati skólans. Matið er unnið af stjórnendum skólans á grunni upplýsinga sem safnað hefur verið.

 

Sjálfsmatsskýrsla 2019-2020

Sjálfsmatsskýrsla 2018-2019

 

Sjálfsmatsáætlun 2019-2023