Gerðaskóli Garði

Stofnaður 1872

Sími: 422-7020

Stefna Gerðaskóla gegn einelti

Gerðaskóli gegn einelti

Einelti og annað ofbeldi er ekki liðið í Gerðaskóla. Starfsfólk Gerðaskóla starfar samkvæmt áætlun Olweusar gegn einelti og andfélagslegri hegðun. Áætlunin byggir á vísindalegum rannsóknum og er ætlað að draga úr möguleikum á einelti og skapa skólaumhverfi sem einkennist af virðingu, jákvæðum samskiptum og ákveðnum römmum vegna óviðunnandi atferlis.

Starfsfólk Gerðaskóla leggur áherslu á samvinnu við nemendur og foreldra/forráðamenn þeirra í forvarnarstarfi sem þessu svo hægt sé að virkja sem flesta til þátttöku og samábyrgðar á góðum skólabrag og velferð allra nemenda. Samstarf allra aðila skólasamfélagsins er grundvöllur þess að vel til takist og að hægt sé að leysa mál sem upp koma á sem farsælastan hátt.

 

Hér er eyðublað til að koma ábendingum til skila til skólans.

Tilkynning - grunur um einelti

 

Eineltisráð

Við Gerðaskóla er starfandi ráðgefandi eineltisteymi sem er kennurum til stuðnings við úrlausn eineltismála og sinnir fyrirbyggjandi aðgerðum í eineltismálum. Teymið miðlar sérþekkingu og heldur saman upplýsingum. Safnar efni um eineltisfræðslu fyrir öll skólastigin og byggir upp gagnabanka fyrir kennara.

 

Eineltisráð Gerðaskóla 2018- 2019

Eva Sveinsdóttir, skólastjóri

Guðjón Árni Antoníusson, aðstoðarskólastjóri

Kolbeinn Skagfjörð Jósteinsson, kennari

Róbert Birgisson, kennari

Laufey Erlendsdóttir, kennari

 

Hér má finna stefnu Gerðaskóla um einelti.